0977 411 290

Kết Luận Về Cuộc Họp GPMB Vành Đai 2,5 Đầm Hồng – QL 1A Tháng 9 năm 2020

Kết Luận Về Cuộc Họp GPMB Vành Đai 2,5 Đầm Hồng – QL 1A Tháng 9 năm 2020

Ngày 18 tháng 9 năm 2020

Tại UBND Quận Hoàng Mai, Kết luận cuộc họp GPMB đường 2,5 Đầm Hồng – QL1

 

Văn bản cuộc họp GPMB ngày 18 tháng 9 năm 2020 về dự án đầu tư đường 2,5 Đầm Hồng
Văn bản cuộc họp GPMB ngày 18 tháng 9 năm 2020 về dự án đầu tư đường 2,5 Đầm Hồng
Văn bản cuộc họp GPMB ngày 18 tháng 9 năm 2020 về dự án đầu tư đường 2,5 Đầm Hồng
Văn bản cuộc họp GPMB ngày 18 tháng 9 năm 2020 về dự án đầu tư đường 2,5 Đầm Hồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!