0977 411 290

UBND Quận GPMB của dự án đường 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A 16/09/2019

GPMB 55 hộ còn tồn đọng, trao trả mặt bằng thi công đường vành đai 2,5…
LIÊN HỆ THÔNG TIN 0902.396.222
Kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – Chủ tịch UBND Quận về tiến độ phá dỡ các công trình đã nhận tiền GPMB của dự án đường 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A
Ngày đăng 16/09/2019
https://hoangmai.hanoi.gov.vn/chi-dao-hdnd/-/view_content/4686256-ket-luan-cua-dong-chi-nguyen-quang-hieu-chu-tich-ubnd-quan-ve-tien-do-pha-do-cac-cong-trinh-da-nhan-tien-gpmb-cua-du-an-duong-2-5-doan-dam-hong-quoc-l.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!